World Jiu Jitsu Championships 2008 (History)

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

One Response to “World Jiu Jitsu Championships 2008 (History)”

 1. Absolute World Champions 1996-2008

  1996 – Amaury Bitetti
  1997 – Amaury Bitetti
  1998 – Mario “Zen Machine” Sperry
  1999 – Rodrigo “Comprido” Leite Medeiros
  2000 – Rodrigo “Comprido” Leite Medeiros
  2001 – Fernando “Margarida” Pontes
  2002 – Márcio “Pe de Pano” Ribeirio Da Cruz
  2003 – Márcio “Pe de Pano” Ribeirio Da Cruz
  2004 – Ronaldo “Jacare” Souza
  2005 – Ronaldo “Jacare” Souza
  2006 – Alexander “Xande” Ribeiro
  2006 – Roger Gracie
  2008 – Alexander “Xande” Ribeiro

Trackbacks/Pingbacks